Her ser du arealet til Viby Friluftsbad før det blev bygget. Allerede i forbindelse med Vestergårdsskolens (indviet 1952) etablering var badet forberedt, “Hullet” blev det kaldt i folkemunde. Det blev helt indtil Kommunesammenlægningen i 1970 anvendt som kælkebane. “Hullet” er på billedet udgravet og ses øverst til venstre. Det ses også at der luftes ud på skolen.  Længst ud mod Nordbyvej (oprindeligt hed vejen Skolevej) det blev ændret i forbindelse med kommunesammenlægningen 1970. ses 2 udendørs håndboldbaner, ja, det brugte man engang…