BREAKING NEWS – BTK Viby, Ny information om træning

Kære alle
Bestyrelsen er klar med en ny plan. Tingene kan hurtigt ændre sig i disse mærkelige tider, men her kommer hvordan træning bliver for senior og veteraner. Hvis der sker ændringer, vil vi orientere jer så hurtigt som muligt.
For at kunne gennemføre træningen med den opstilling som nedenfor er beskrevet og vist, er det nødvendigt at der bæres mundbind ved ankomst og ved ophold alle andre steder end i en træningszone.
Der skal også bæres mundbind når man bevæger sig til og fra træningszoner
I den lille sal må der være 10 voksne. Der skal bæres mundbind indtil man er i salen. Når man er i salen, må man tage det af. Den lille sal betragtes som en træningszone. Når man forlader den lille sal for at gå på toilet eller lign., skal der bæres mundbind.
I den store sal har vi lavet to træningszoner med to meters afstand. I hver zone må der være 10 personer. Man må ikke bevæge sig mellem zonerne. Man skal bære mundbind alle andre steder end i den træningszone man skal spille i. Vi har lavet en ”gang” der skal benyttes når man går til og fra sin træningszonen.
Zonerne og gangen er lavet af bander, som ikke må flyttes og skal respekteres.
En træner må ikke bevæge sig mellem træningszoner. En træner skal være i den samme 10 personers gruppe under hele træningen, men må gerne have flere træningshold efterfølgende hinanden. Det betyder at den samme træner godt må træne ungdom om eftermiddagen og 9 seniorspillere om aftenen.
Der vil hurtigst muligt blive indkøbt remedier til afvaskning af borde. Inden man starter spillet afvasker man sit bord. Når man er færdig med at spille afvasker man igen sit bord.
Disse retningslinjer er udarbejdet efter vejledning fra BTDK og vi forventer at alle i klubben vil følge dem.
Heldigvis har det været muligt for os, fordi vi har så store og gode lokaler til rådighed, at finde en løsning som gør det muligt at opretholde en stor del af bordtennishverdagen.
DIF og BTDK afventer stadig svar fra myndighederne vedr. turneringsafvikling. Vi orienterer så snart der er nyt.
Venlig hilsen
Bestyrelsen