Generalforsamling 22. maj 2023 kl. 18:30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 22. maj kl. 18.30.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:
– Valg af dirigent.
– Formandens beretning.
– Fremlæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
– Behandling af indkomne forslag.
– Fastsættelse af kontingent.
– Valg til bestyrelsen.
– Valg af revisorer.
– Eventuelt.
Yderligere punkter man ønsker drøftet på generalforsamling
skal være sendt til simon88nf@gmail.com  –senest den 8. maj.
                Der vil blive serveret pizza til generalforsamlingen.
Tilkendegiv gerne på mail om du deltager til dette års generalforsamling
                                        simon88nf@gmail.com.