Tag: fremad

Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

1. Referent

Dan Jakobsen

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand – Dan Jakobsen

Kasserer – Finn Jensen

Medlem – Klaus Dam, Søren Olsen, Simon Fisher og Karl Edney

3. Fremtidige møder + ”adfærdskodeks”

Den nye bestyrelse er enige om at udvise loyalitet overfor vedtagne beslutninger og øvrige bestyrelsesmedlemmer for der igennem at undgå konflikter og rygtedannelse. Tavshedspligt pålægges til relevante emner. Møderne holdes på neutral grund fremover.

Turnusordning

Alt det praktiske omkring møderne går på skift. Indkaldelse til bestyrelsesmøde og udarbejdelse af dagsorden (I), referent (R) samt dirigent (D) og bager (K) kage

4. Opfølgning generalforsamling

Dennis har 100 kr. til gode for sin nøgle.

5. Årshjul

Klubbens gmail konto anvendes til at holde styr på datoer og tilmeldingsfrister.

6. Nyt fra veteranerne

Der er intet nyt. Positivt med deltagelse af Carsten Lundgaard ved generalforsamlingen!

7. Nyt fra seniorafdelingen

Vi har fået tilgang af flere elitespillere. Vi afventer svar fra yderligere to spillere til 1.division. Det er ambitionen at få fire seniorhold – Serie 1, JS, 2.div og 1.div.

Det er målsætningen at få sluset nogle af de bedste ungdomsspillere ind omkring jyllandsserien.

Holdledere: Søren Olsen (2.div) Dan Jakobsen (1.div)

Kontingentbetalingen skal falde senest 1/9/2014. Der indledes en stor kampagne for at få penge ind rettidigt. Licensen indbetales samtidig med kontingent. Man skal derfor ikke selv indløse sin licens, men betale den sammen med kontingentet og lade kasseren indløse denne.

Løs snak om krav til klubtrøjer næste sæson, og evt. bødekasse.

8. Nyt fra ungdomsafdelingen

Ungdomsudvalgsmøde den 9. juni. Her besluttes mange relevante ting, såsom trænings trup for begyndere, tovholdere og finansierings tiltag.

Det er målet, at alle selv kan tilmelde sig stævner næste sæson. Forældrene til de yngste kan følge en introduktionsvideo til bordtennisportalen, eller også må man få hjælp efter træningerne til at tilmelde sig digitalt.

9. Sponsorudvalg

Vi henvender os til Kenneth Kjerstein og beder ham om et udspil.

10. Hjemmekampe

Der vil til næste sæson blive indført en afkrydsningsliste, til de tilskuere der dukker op og støtter diverse senior og ungdomshold. Der vil efter sæsonens sidste hjemmekamp blive kåret en ”årets supporter”, som er den person der har været til

flest hjemmekampe. Vi vil til næste bestyrelsesmøde få fastlagt en plan for grill og salg af pølser under holdkampe.

11. Status for sponsoransøgninger

Søren Olsen fik ikke noget sponsorat fra bet25, uden at der blev stillet krav den anden vej, som ikke kunne imødekommes. Søren ønsker stadig at ansøge hos bettingfirmaer. Vi afventer stadig svar fra ansøgninger ved Tuborgfonden.

12. Rengøring

Det går fint med den ansatte. Vi skal selv blive bedre til at hjælpe med skraldespandene og opvasken.

13. Fordelingen af arbejdsopgaver

Øl og sodavandssalg –Henning, eller også spørg vi familien Brunbjerg

Nøglesystem – Henning

Indkøb af toiletpapir, kaffe, krus mm. – Karl Edney med hjælp fra andre (Info)

Introduktion af stævnetilmelding på bordtennisportalen – Dan og ungdomsudvalget

Tegning og vedligeholdelse af guldplader – Alle kan tegne, Finn vedligeholder og kontakter nuværende abonnenter. Kjeldsen skal lave en digital formular, og vi vil gerne reklamere for abonnenterne på hjemmesiden.

Registrering af nye medlemmer – Ungdom står Poul Erik for. Senior står Karl Edney for og Finn Jensen står for veteraner.

Varetagelse af motionister og lørdagsarrangementer – Henning

Henvendelse til SFO og ungdomsklubber – Philip Jakobsen og Simon Fisher

Fotovæg – Vi beder Kenneth om at printe billederne af ungdom ud. Og der skal tages nye billeder med samme kamera af dem der mangler.

14. Næste møde

Næste møde fastsættes til onsdag den 6. august 2014 kl. 19.00 hos Klaus.

15. Evt.

Klaus Dam stikker en forsigtig føler ud, og forespørger kommunen om AKVAs lokaler bliver lejet ud, eller om der på sigt kunne blive plads til BTK Viby i deres lokaler. Bestyrelsen tænker visionært, og lader ikke denne chance forpasse uden handling.

Nu er vi den bedste klub i Jylland. Vi stiler efter at blive den bedste i DK – Hvilket nok må siges at kræve flere borde og mere plads.

Årets klub i JBTU 2013-14

Lidt billeder fra overrækkelsen som faldt sammen med sidste ungdomstræning. JBTU har lavet et lille skriv hvori de bl.a. roser miljø, spilleglæde, kvalitet af træning og engagement i JBTU arrangementer som træningslejre. En helt fantastisk sæson for BTK Viby hædres med et diplom og en check på 2500,-.  Lad os sørge for at næste sæson bliver lige så go’ !

 

© 2019 BTK Viby

Theme by Anders NorenUp ↑