Målsætning for BTK Viby’s ungdomsafdeling er at skabe rammerne for klubbens ungdoms medlemmer således disse får mulighed for , at:

  1. Udvikle sportslige resultater
  2. Deltage i forsvarlig afvikling af træning
  3. Udvikle kammeratskab på tværs af køn og alder
  4. Lære at respektere udstukne retningslinier for BTK Viby

Medlemmer af BTK Viby’s ungdomsafdeling omfatter minipuslinge-spillere til ældste U21 spillere.

Udvikle sportslige resultater

Vor målsætning er, at ALLE ungdomsspillere får mulighed for sportslig fremgang, gennem såvel træning som kampe/stævner. Sportslig fremgang vil øge interessen for spillet og generelt understøtte den overordnede målsætning. Det er ungdomsafdelingens ønske, at bredde såvel som elite tilgodeses i det daglige arbejde med medlemmerne.

Som ungdomsspiller i BTK Viby er der rig mulighed for træning såvel som kampe/stævner. En stor del af deltagelse i kampe/stævner hviler alene på forældreinddragelse, hvorfor det er vigtigt man som forældre til ungdomsmedlemmer gør sig dette bevidst. Ungdomsudvalget har som målsægnint, at arrangere 2-3 fælles stævner i løbet af hver sæson. I disse tilfælde vil ungdomsudvalget således koordinere tilmelding, betaling og kørsel.

Deltage i forsvarlig afvikling af træning

I BTK Viby ønsker vi på alle måder en god ungdomsafdeling. Det er derfor ungdomsafdelingens ambition at der til enhver tid er nok, men ikke for mange medlemmer på de enkelte hold. Der bør ikke optages flere ungdomsmedlemmer, end der med rimelighed kan rummes i vores spille- og opholdslokaler.

Antallet af ledere/trænere skal til enhver tid stå i rimeligt forhold til antallet af spillere på de enkelte hold, en skæv balance hvor den enkelte spiller ikke får den fornødne opmærksomhed for træner/spiller er således ikke holdbart i længden.

 Udvikle kammeratskab på tværs af køn og alder

Gennem deltagelse i træning, kampe/stævner og øvrige arrangementer i BTK Viby ønsker ungdomsafdelingen at ungdomsmedlemmerne udover det rent sportslige også opnår mulighed for at indgå kammeratskaber på tværs af alder og køn. Gennem flere relationer til klubben sikres et fortsat engagement i og omkring klubben, ligesom positiv omtale af klubben udenfor klubbens faste rammer vil være med til at sikre en fortsat tilgang af nye medlemmer.

Lære at respektere udstukne retningslinjer for BTK Viby

Det er ungdomsudvalgets holdning, at ethvert medlem af BTK Viby’s ungdomsafdeling ved deltagelse i træning, kampe, stævner eller øvrige arrangementer af enhver art under klubbens navn eller ved anden tilknytning til BTK Viby på alle måder udviser en opførsel der er almindelig opfattelse anses som værende passende.