§2 i BTK Viby’s love lyder således:

 ”At bevare og styrke interessen for bordtennissporten i såvel ungdoms- som seniorafdelingen og samtidig udbygge et godt kammeratligt forhold blandt klubbens medlemmer.”

Formålsparagraffen skal der ikke ændres ved, men vi vil som bestyrelse gerne gennem nedennævnte præcisere vort arbejdsgrundlag og målsætning som siddende bestyrelse. Vore hovedmål som bestyrelse er på basis af positive grundholdninger:

  1. At udbygge og sikre det langsigtede positive fællesskab i og omkring Bordtennisklubben Viby.
  2. At Skabe en klub/forening, hvor flest mulige af vore medlemmer- uanset alder og spillestyrke – har mulighed for at fortsætte deres medlemskab, hvis de ønsker det.
  3. At skabe nogle rammer, lokalemæssigt og økonomisk m.v., som medvirker til, at ovennævnte mål kan nås.
  4. At skabe en klub/forening med en medlemssammensætning, der betyder, at vi har et passendeantal medlemmer i alle aldersgrupper, lige fra puslinge til ældste veteraner. Dette giver nogle meget vigtige muligheder for, at de forskellige aldersgrupper (generationser) gennem klubben kommer i forbindelse med hinanden til gavn og klæde for alle. Samtidig vil et passende antal medlemmer i de forskellige aldersgrupper give de bedste muligheder for at få tingene til at gå på bedste måde. Bordtennis er, hvad vi også kan glæde os over SPORTEN FOR ALLE – HELE LIVET!
  5. At vort virke som bestyrelse er frigjort fra partipolitiske særinteresser m.v. 

Vi mener, at ovennævnte mål m.v. er de rigtige, og vi vil gerne ved enhver lejlighed kommentere/redegøre for disse mål. Vi betragter målene som noget, der hvert år i bestyrelsen og på generalforsamlingen, må drøftes og fastlægges som et grundlag, alle bør arbejde efter/på. Dette betyder også, at målene løbende kan ændres/forbedres, idet de ikke er noget, der en gang er endeligt fastlagt.

På basis af ovennævnte føler vi os overbeviste om, at tiden fortsat vil vise, at de sportslige resultater, som BTK VIBY også meget gerne vil have, vil komme som et retultat af ovennævnte målsætninger/arbejdsgrundlag, samt de ressourcer af enhver art, som vi alle kan/vil tilføre vores klub.