Category: Bestyrelse

Bestyrelsesmøde 06-08-2014

Dagsorden

 1. Valg af referent
 2. Status på ”det røde gulv”
 3. Klubtrøjer 2014/15
 4. Opstartsbrev senior
 5. Dispensation til vores spillelokaler
 6. Træningsplan for sæsonen 2014/15 – se evt. også punkt 13 (forslag 3 fra Henning)
 7. Nyt fra veteraner
 8. Nyt fra Senior
 9. Nyt fra Ungdom
 10. Nyt fra Elite
 11. Forslag 1 fra Henning – Nye borde
 12. Forslag 2 fra Henning – Seniortræningsgrupper
 13. Forslag 3 fra Henning – Træningsplan
 14. Forslag 4 fra Henning – Kontingentrestancer
 15. Forslag 5 fra Henning – Suppleanter til bestyrelsen
 16. Forslag 6 fra Henning – Udfærdigelse af børneattester
 17. Forslag 7 fra Henning – PX bolde til sæsonen
 18. Forslag 8 fra Henning – Iindkøb af kaffe, krus, m.m.
 19. Forslag 9 fra Henning – Håndklæder og viskestykker
 20. Forslag 10 fra Henning – Medbringelse af øl og sodavand i BTK Viby’ lokaler
 21. Forslag 11 fra Henning – Jysk pokalturnering
 22. Forslag 12 fra Henning – Tilmelding K2 DBTU’ trænerkursus
 23. Forslag 13 fra Henning – Opslagstavler
 24. Forslag 14 fra Henning – Organisationsplan BTK Viby
 25. Forslag 15 fra Henning – Bortkørsel af sorte plader fra lokale 2
 26. Forslag 16 fra Henning – Månedsturnering/udfordringsturnering seniorspillere
 27. Reception for Tuborg
 28. Status på nye lokaler
 29. Eventuelt
 30. Næste møde

Referat

 1. Søren valgt som referant
 2. Simon kontakter BTEX for afklaring
 3. Punktet er endnu uafklaret
 4. Dan udarbejder dette med hjælp fra evt. Karl? yderligere besluttet at ved indbetaling af kontingent efter 1. september pålægges yderligere 100 for hver måned. Det er ikke muligt selv at løse licens til denen sæson, da dette gøres centralt af Finn jensen.
 5. Dan laver en forespørgsel om dispensation på lokalerne til DBTU.
 6. Træningsplan for sæsonen 2014/15 er vedhæftet referatet
 7. Nyt medlem, Lars Larsen
 8. Johan Lerche, Jeppe Wilken og Kasper Lorenzen er kommet til klubben.
 9. Afventer ungdomsudvalgsmøde 11. augist 2014
 10. Emil Madsen, Marc Kynde – Spiller ikke på hold. Tobias Lau, Alexander Schou og Sebastian Brink er kommet til klubben. Mulighed for lejre og sponsorudvikling blev gennemgået på mødet
 11. De nye borde stilles op som midterborde i lokale 1. De 2 blå JOOLA OLYMPIC borde i lokale 1 flyttes ind og ombyttes med de 2 grønne JOOLA OLYMPIC borde i lokale 2. De 2 grønne JOOLA OLYMPIC borde i lokale 2 sættes til salg incl. net til min. kr. 2.500,- pr. stk. De 2 grønne BUTTERFLY CENTREFOLD borde beholdes, så der kan stilles op til 4 borde i lokale 2 til træning mv.
 12. BTK VIBYs seniorspillere deles i 2 grupper.
 13. Træningsgruppe 1/SENIOR ELITE: Dan Jakobsen, Simon Fisher, Rasmus Brunbjerg, Tobias Lau, Alexander Schou, Philip Jakobsen, Sebastian Brinch, Marc Kynde, Emil Madsen, Nikolaj Thomsen, Jonathan Abildgaard, Victor Nielsen, Søren Olsen og Jesper Træningsgruppe 2: Alle øvrige spillere. Vi henviser til punkt. 6
 14. Restancekontingent for seniorspillere skal betales, før vedkommende kan spille holdkampe for klubben. Der er en enkelt restance fra sidste sæson.
 15. Suppleanterne indkaldes såfremt et andet medlem af bestyrelsen melder sig ud. Bestyrelsesmøder er lukkede. Bestyrelsen kan indkalde gæster hvis bestyrelsen finder det relevant.
 16. Børneattester behandles i ungdomsudvalget på møde d. 11-08-2014
 17. Inden første ungdomstræning bliver der købt 300 nye bolde.
 18.  Dan spørger Lars Larsen om han ikke vil varetage disse opg: indkøb af kaffe, engangskrus, affaldsposer, toiletpapir, køkkenruller.
 19. Else Refstrup står for vaskning af håndklæder og viskestykker. Rengøringen står for udskiftning af håndklæder og viskestykker.
 20. Det indskærpes, at det ikke er tilladt at medbringe øl og sodavand i BTK VIBY. Henning bedes hænge opslag op på køleskabet om dette.
 21. Startgebyr kr. 200,- pr. hold betales af BTK VIBY. Der udbetales ikke kørepenge.
 22. BTK Viby støtter op omkring trænerkurser, interesserede kan rette henvendelse til bestyrelsen. Klubben betaler udgifter i forbindelse med kurser
 23. Kampprogrammer bliver hængt op ved sæsonens start for alle BTK Viby rækker. Klaus Dam står for dette. For andre opslag såsom ratinglister henvises til nettet.
 24. Bestyrelsen giver bemyndígelse til Hening til at oprette og vedligeholde organisationsplan. Denne og samtlige opdateringer skal forbi bestyrelsen inden offentliggørelse
 25. Klaus Dam har bortkørt de sorte plader væk.
 26. Valgfrit om dette vil bruges på de forskellige hold.
 27. Inviteres til en af de første træninger i start september. Dan får sat en aftale op.
 28. Vi arbejder videre, vi har ikke hørt fra kommunen.
 29. Forslaget vedrørende flere medlemmer i ungdomsudvalget godkendes af bestyrelsen, men bedes tages op i ungdomsudvalget.
 30. Mandag d. 8. september klokken 19

Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

1. Referent

Dan Jakobsen

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand – Dan Jakobsen

Kasserer – Finn Jensen

Medlem – Klaus Dam, Søren Olsen, Simon Fisher og Karl Edney

3. Fremtidige møder + ”adfærdskodeks”

Den nye bestyrelse er enige om at udvise loyalitet overfor vedtagne beslutninger og øvrige bestyrelsesmedlemmer for der igennem at undgå konflikter og rygtedannelse. Tavshedspligt pålægges til relevante emner. Møderne holdes på neutral grund fremover.

Turnusordning

Alt det praktiske omkring møderne går på skift. Indkaldelse til bestyrelsesmøde og udarbejdelse af dagsorden (I), referent (R) samt dirigent (D) og bager (K) kage

4. Opfølgning generalforsamling

Dennis har 100 kr. til gode for sin nøgle.

5. Årshjul

Klubbens gmail konto anvendes til at holde styr på datoer og tilmeldingsfrister.

6. Nyt fra veteranerne

Der er intet nyt. Positivt med deltagelse af Carsten Lundgaard ved generalforsamlingen!

7. Nyt fra seniorafdelingen

Vi har fået tilgang af flere elitespillere. Vi afventer svar fra yderligere to spillere til 1.division. Det er ambitionen at få fire seniorhold – Serie 1, JS, 2.div og 1.div.

Det er målsætningen at få sluset nogle af de bedste ungdomsspillere ind omkring jyllandsserien.

Holdledere: Søren Olsen (2.div) Dan Jakobsen (1.div)

Kontingentbetalingen skal falde senest 1/9/2014. Der indledes en stor kampagne for at få penge ind rettidigt. Licensen indbetales samtidig med kontingent. Man skal derfor ikke selv indløse sin licens, men betale den sammen med kontingentet og lade kasseren indløse denne.

Løs snak om krav til klubtrøjer næste sæson, og evt. bødekasse.

8. Nyt fra ungdomsafdelingen

Ungdomsudvalgsmøde den 9. juni. Her besluttes mange relevante ting, såsom trænings trup for begyndere, tovholdere og finansierings tiltag.

Det er målet, at alle selv kan tilmelde sig stævner næste sæson. Forældrene til de yngste kan følge en introduktionsvideo til bordtennisportalen, eller også må man få hjælp efter træningerne til at tilmelde sig digitalt.

9. Sponsorudvalg

Vi henvender os til Kenneth Kjerstein og beder ham om et udspil.

10. Hjemmekampe

Der vil til næste sæson blive indført en afkrydsningsliste, til de tilskuere der dukker op og støtter diverse senior og ungdomshold. Der vil efter sæsonens sidste hjemmekamp blive kåret en ”årets supporter”, som er den person der har været til

flest hjemmekampe. Vi vil til næste bestyrelsesmøde få fastlagt en plan for grill og salg af pølser under holdkampe.

11. Status for sponsoransøgninger

Søren Olsen fik ikke noget sponsorat fra bet25, uden at der blev stillet krav den anden vej, som ikke kunne imødekommes. Søren ønsker stadig at ansøge hos bettingfirmaer. Vi afventer stadig svar fra ansøgninger ved Tuborgfonden.

12. Rengøring

Det går fint med den ansatte. Vi skal selv blive bedre til at hjælpe med skraldespandene og opvasken.

13. Fordelingen af arbejdsopgaver

Øl og sodavandssalg –Henning, eller også spørg vi familien Brunbjerg

Nøglesystem – Henning

Indkøb af toiletpapir, kaffe, krus mm. – Karl Edney med hjælp fra andre (Info)

Introduktion af stævnetilmelding på bordtennisportalen – Dan og ungdomsudvalget

Tegning og vedligeholdelse af guldplader – Alle kan tegne, Finn vedligeholder og kontakter nuværende abonnenter. Kjeldsen skal lave en digital formular, og vi vil gerne reklamere for abonnenterne på hjemmesiden.

Registrering af nye medlemmer – Ungdom står Poul Erik for. Senior står Karl Edney for og Finn Jensen står for veteraner.

Varetagelse af motionister og lørdagsarrangementer – Henning

Henvendelse til SFO og ungdomsklubber – Philip Jakobsen og Simon Fisher

Fotovæg – Vi beder Kenneth om at printe billederne af ungdom ud. Og der skal tages nye billeder med samme kamera af dem der mangler.

14. Næste møde

Næste møde fastsættes til onsdag den 6. august 2014 kl. 19.00 hos Klaus.

15. Evt.

Klaus Dam stikker en forsigtig føler ud, og forespørger kommunen om AKVAs lokaler bliver lejet ud, eller om der på sigt kunne blive plads til BTK Viby i deres lokaler. Bestyrelsen tænker visionært, og lader ikke denne chance forpasse uden handling.

Nu er vi den bedste klub i Jylland. Vi stiler efter at blive den bedste i DK – Hvilket nok må siges at kræve flere borde og mere plads.

© 2019 BTK Viby

Theme by Anders NorenUp ↑