Month: August 2014

Så er sæsonen skudt i gang. Amager Open drenge A #btkviby

by “damklaus” http://ift.tt/1tXMI5q

2014 ITTF World Tour, Belarus Open (Challenge)

Så er det snart tid til World Tour igen!

21. – 24. August 2014 i Minsk, Hviderusland spilles der Challenge series. Iblandt de mange østeuropæere er følgende danskere tilmeldte: Mie Jacobsen (Yehawwwww!), Stefanie Christensen og Patrick Stobberup. Samsonov deltager naturligvis også, som 1. seedet, i en turnering uden kinesere men dog krydret med lidt japanere og koreanere.

Fuld deltagerliste fra turneringens forside ved ITTF.

Let’s go Mieeeee!

Emil Fightingggg!~

Sidste sæsons fighter blev i dag kåret – Tillykke Emil Bomholt Rasmussen!

Hæderen er gået til Emil på grund af hans evigt gode humør og iver efter at spille bordtennis. Derudover har Emil været modig nok til at skifte til knopper og ændre spillestil, hvilket nok skal være en stor spillemæssig gevinst for ham selv og holdkammeraterne! Titlen er særlig flot i år, eftersom vi sidste sæson havde det bedste træningsmiljø jeg har oplevet i Viby.

Endnu engang godt gået og tillykke herfra  /Formanden

 

10527728_10152169692596853_6326886119971201470_n

Bestyrelsesmøde 06-08-2014

Dagsorden

 1. Valg af referent
 2. Status på ”det røde gulv”
 3. Klubtrøjer 2014/15
 4. Opstartsbrev senior
 5. Dispensation til vores spillelokaler
 6. Træningsplan for sæsonen 2014/15 – se evt. også punkt 13 (forslag 3 fra Henning)
 7. Nyt fra veteraner
 8. Nyt fra Senior
 9. Nyt fra Ungdom
 10. Nyt fra Elite
 11. Forslag 1 fra Henning – Nye borde
 12. Forslag 2 fra Henning – Seniortræningsgrupper
 13. Forslag 3 fra Henning – Træningsplan
 14. Forslag 4 fra Henning – Kontingentrestancer
 15. Forslag 5 fra Henning – Suppleanter til bestyrelsen
 16. Forslag 6 fra Henning – Udfærdigelse af børneattester
 17. Forslag 7 fra Henning – PX bolde til sæsonen
 18. Forslag 8 fra Henning – Iindkøb af kaffe, krus, m.m.
 19. Forslag 9 fra Henning – Håndklæder og viskestykker
 20. Forslag 10 fra Henning – Medbringelse af øl og sodavand i BTK Viby’ lokaler
 21. Forslag 11 fra Henning – Jysk pokalturnering
 22. Forslag 12 fra Henning – Tilmelding K2 DBTU’ trænerkursus
 23. Forslag 13 fra Henning – Opslagstavler
 24. Forslag 14 fra Henning – Organisationsplan BTK Viby
 25. Forslag 15 fra Henning – Bortkørsel af sorte plader fra lokale 2
 26. Forslag 16 fra Henning – Månedsturnering/udfordringsturnering seniorspillere
 27. Reception for Tuborg
 28. Status på nye lokaler
 29. Eventuelt
 30. Næste møde

Referat

 1. Søren valgt som referant
 2. Simon kontakter BTEX for afklaring
 3. Punktet er endnu uafklaret
 4. Dan udarbejder dette med hjælp fra evt. Karl? yderligere besluttet at ved indbetaling af kontingent efter 1. september pålægges yderligere 100 for hver måned. Det er ikke muligt selv at løse licens til denen sæson, da dette gøres centralt af Finn jensen.
 5. Dan laver en forespørgsel om dispensation på lokalerne til DBTU.
 6. Træningsplan for sæsonen 2014/15 er vedhæftet referatet
 7. Nyt medlem, Lars Larsen
 8. Johan Lerche, Jeppe Wilken og Kasper Lorenzen er kommet til klubben.
 9. Afventer ungdomsudvalgsmøde 11. augist 2014
 10. Emil Madsen, Marc Kynde – Spiller ikke på hold. Tobias Lau, Alexander Schou og Sebastian Brink er kommet til klubben. Mulighed for lejre og sponsorudvikling blev gennemgået på mødet
 11. De nye borde stilles op som midterborde i lokale 1. De 2 blå JOOLA OLYMPIC borde i lokale 1 flyttes ind og ombyttes med de 2 grønne JOOLA OLYMPIC borde i lokale 2. De 2 grønne JOOLA OLYMPIC borde i lokale 2 sættes til salg incl. net til min. kr. 2.500,- pr. stk. De 2 grønne BUTTERFLY CENTREFOLD borde beholdes, så der kan stilles op til 4 borde i lokale 2 til træning mv.
 12. BTK VIBYs seniorspillere deles i 2 grupper.
 13. Træningsgruppe 1/SENIOR ELITE: Dan Jakobsen, Simon Fisher, Rasmus Brunbjerg, Tobias Lau, Alexander Schou, Philip Jakobsen, Sebastian Brinch, Marc Kynde, Emil Madsen, Nikolaj Thomsen, Jonathan Abildgaard, Victor Nielsen, Søren Olsen og Jesper Træningsgruppe 2: Alle øvrige spillere. Vi henviser til punkt. 6
 14. Restancekontingent for seniorspillere skal betales, før vedkommende kan spille holdkampe for klubben. Der er en enkelt restance fra sidste sæson.
 15. Suppleanterne indkaldes såfremt et andet medlem af bestyrelsen melder sig ud. Bestyrelsesmøder er lukkede. Bestyrelsen kan indkalde gæster hvis bestyrelsen finder det relevant.
 16. Børneattester behandles i ungdomsudvalget på møde d. 11-08-2014
 17. Inden første ungdomstræning bliver der købt 300 nye bolde.
 18.  Dan spørger Lars Larsen om han ikke vil varetage disse opg: indkøb af kaffe, engangskrus, affaldsposer, toiletpapir, køkkenruller.
 19. Else Refstrup står for vaskning af håndklæder og viskestykker. Rengøringen står for udskiftning af håndklæder og viskestykker.
 20. Det indskærpes, at det ikke er tilladt at medbringe øl og sodavand i BTK VIBY. Henning bedes hænge opslag op på køleskabet om dette.
 21. Startgebyr kr. 200,- pr. hold betales af BTK VIBY. Der udbetales ikke kørepenge.
 22. BTK Viby støtter op omkring trænerkurser, interesserede kan rette henvendelse til bestyrelsen. Klubben betaler udgifter i forbindelse med kurser
 23. Kampprogrammer bliver hængt op ved sæsonens start for alle BTK Viby rækker. Klaus Dam står for dette. For andre opslag såsom ratinglister henvises til nettet.
 24. Bestyrelsen giver bemyndígelse til Hening til at oprette og vedligeholde organisationsplan. Denne og samtlige opdateringer skal forbi bestyrelsen inden offentliggørelse
 25. Klaus Dam har bortkørt de sorte plader væk.
 26. Valgfrit om dette vil bruges på de forskellige hold.
 27. Inviteres til en af de første træninger i start september. Dan får sat en aftale op.
 28. Vi arbejder videre, vi har ikke hørt fra kommunen.
 29. Forslaget vedrørende flere medlemmer i ungdomsudvalget godkendes af bestyrelsen, men bedes tages op i ungdomsudvalget.
 30. Mandag d. 8. september klokken 19

© 2019 BTK Viby

Theme by Anders NorenUp ↑